Zmarł Jan Kosiński

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Druh Jan Kosiński. Jan Kosiński był ostatnim, żyjącym Honorowym Członkiem Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX. wieku, uczestniczył w pracach zarządu sekcji wioślarskiej, najpierw w Kujawiaku, a od 1975 roku w Włocławii Włocławek.

Druh Jan Kosiński należał do grupy inicjatywnej, która w 1987 roku reaktywowała Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie.

Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu wybrany na wiceprezesa, pierwszego po wojnie zarządu klubu, którego kadencja trwała w latach 1988-1995.

Przyczynił się do odzyskania przez nasze Towarzystwo, Przystani przy ul. Piwnej 3.

Pracował jako wiceprezes zarządu WTW także w okresie: 1995-2000 oraz 2004-2008.

Przez ponad pięćdziesiąt lat swojej działalności dla włocławskiego wioślarstwa, Druh Jan Kosiński był dla wszystkich wzorem zaangażowania.

 

                                                 CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w sobotę 17.02.2024 r., o godzinie 11:00.

Dodatkowe informacje