Prezesi Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego

   

1. Walerian Ehrenkreutz - 1886 r.

2. Władysław Nowca - 1887-1897 r.

3. Leon Nowacki - 1898-1905 r. 

4. Aleksander Sawicki - 1906-1918 r.

5. Wacław Gąsiorowski - 1919-1920 r.

6. Jerzy Bojańczyk - 1921-1947 r.

7. Stefan Falkowski - 1947-1948 r.

8. Zygmunt Błędowski - 1948-1949 r.

9. Ryszard Tomczewski - 1987-1995 r.

10. Janusz Zaborowicz - 1995-2000 r.

11. Dariusz Dorsz - 2000-2004 r.

12. Robert Kowalski - 2004-2012 r.

13. Arkadiusz Retecki - 2012-2016 r.

14. Kazimierz Sikorski - 2016-2022 r.

15. Włodzimierz Majewski - od 2022 r.

     

    

W latach 1949-1987 Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, w ramach przymusowych reorganizacji, występowało jako sekcja w innych klubach sportowych.

 

Dodatkowe informacje