Zmiana u steru WTW Włocławek

23.04.2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków WTW. Dotychczasowy Zarząd złożył rezygnację, w związku z czym wybrano nowy. Walne Zgromadzenie powierzyło kierowanie Towarzystwem druhowi Włodzimierzowi Majewskiemu.

 

Po za nim w skład Zarządu weszli: Baranowski Miłosz, Jędrzejewski Bartosz, Kamiński Maciej, Szepczyński Kamil.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu w dniu 26.04.2022 funkcję wiceprezesa ds. organizacyjno-sportowych otrzymał Miłosz Baranowski, a Kamil Szepczyński został wiceprezesem ds. finansowych.

Dodatkowe informacje