Program KLUB

15 listopada Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie zakończyło tegoroczną edycję programu KLUB. Wszystkie nakreślone zadania zostały wykonane. WTW składa podziękowania Ministerstwu Sportu za wsparcie finansowe naszego Towarzystwa.

Dodatkowe informacje