Dokumenty WTW

 

Statut Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego -  

 

Deklaracja zawodnika WTW -  

 

Deklaracja członka WTW -  

 

Dodatkowe informacje